Kruženje trijade: kako se žale, vrste žalbi, kako se grade?

Cirkulacija trijade je promjena izvorne strukture akorda, u kojoj se iz istih zvukova proizvodi novi srodni akord. Ne samo triade (akord od tri zvuka), nego i bilo koji drugi akordi, kao i intervali, mogu biti adresirani. Princip tretmana (ili ako se želite okretati okolo) je isti u svim slučajevima: svi zvukovi koji su u ovom izvornom akordu ostaju na svojim mjestima, osim jednog - vrha ili dna.

Koncertni program ansambla "Semper-musica"

Koncertni programi: "U ime Clare" R. Schumann - kvartet op.47 Es-dur za glasovir, violinu, violu i violončelo I. Brahms - kvartet br. 1 g-moll op.25 za glasovir, violinu, violu i violončelo Program je komponiran iz djela skladatelja - romantičara. Ovaj žanr je lako svima slušati, bez obzira na dob, glazbeni ukus i stupanj spremnosti.

La Campanella. predstava

Kraljevi i prosjaci Pjesme i plesovi kraljeva i prosjaka u izvedbi ansambla drevne glazbe "La Campanella" Glazba, kao ogledalo, odražava život i djelo slavnih vladara - Thibault Champagne, Henry VIII, Anna of Brittany i Prince of Orange, Karl XII of Sweden, Louis XIV - i njihovi jednostavni suvremenici.